• building

POŠALJITE UPIT!

Kako poslati upit?

1.Odredite vrstu vrećica ili folije koju želite

2.Odredite potrebne dimenzije i količine

3.Ako želite vrećice sa tiskom pošaljite logo ili skicu

4. Kliknite SEND

5. Očekujte ponudu !

ZAŠTO VREĆICE?

  • mogu se preklopiti i višekratno koristiti kao i platnene
  • može se u njih staviti vlažni sadržaj (meso, riba, led)
  • mogu se iskoristiti kao sekundarna vrećica za odlaganje smeća u kontejnere
  • mogu se sakupljati i reciklirati za nove namjene (velika primjena u proizvodnji vrećica za otpad te folija namijenjenih graditeljstvu)
  • mogu se energijski oporabiti (spaliti). Gore bez ostatka a ogrjevna moć im je viša od one kamenog ugljena što je trenutno veliki trend prisutan u zemljama EU
  • razvijen je i postupak pretvaranja plastičnog otpada u zeleni dizel (1 kg otpada = 0,95 litara dizela)
  • ne treba ih prati kao platnene (energija, deterdženti)
  • vrećice sa tiskom pokazuju se kao snažno i jeftino promotivno sredstvo