• building

Pošaljite upit

Kako poslati upit?

1.Odredite vrstu vrećica ili folije koju želite

2.Odredite potrebne dimenzije i količine

3.Ako želite vrećice sa tiskom pošaljite logo ili skicu

4. Kliknite SEND

5. Očekujte ponudu !

Zašto vrećice?

-mogu se preklopiti i višekratno koristiti kao i platnene
-može se u njih staviti vlažni sadržaj (meso, riba, led)
-mogu se iskoristiti kao sekundarna vrećica za odlaganje smeća u kontejnere
-mogu se sakupljati i reciklirati za nove namjene (velika primjena u proizvodnji vrećica za otpad te folija namijenjenih graditeljstvu)
-mogu se energijski oporabiti (spaliti). Gore bez ostatka a ogrjevna moć im je viša od one kamenog ugljena što je trenutno veliki trend prisutan u zemljama EU
-razvijen je i postupak pretvaranja plastičnog otpada u zeleni dizel (1 kg otpada = 0,95 litara dizela)
-ne treba ih prati kao platnene (energija, deterdženti)
-vrećice sa tiskom pokazuju se kao snažno i jeftino promotivno sredstvo